Na samotném vzniku naší společnosti v roce 1991 jsme se věnovali pouze inženýringu. První developerský projekt jsme zrealizovali v roce 1999 a s nabytými zkušenostmi se vrhli do další práce. K dnešnímu dni čítá naše portfolio přes 1 000 obytných jednotek v desítkách projektů. Mnoho dalších máme v různém stádiu příprav. V INVEST je součástí české investiční skupiny CREDITAS, která se zaměřuje především na dlouhodobé investice v konzervativních odvětvích. Hlavními pilíři podnikání skupiny jsou finanční služby, reality, nájemní bydlení, energetika a zdravotnictví.

Jsme nejsilnější broker pool v Česku. Finančním poradcům a zprostředkovatelům poskytujeme spolehlivý servis už od roku 2001. Také jsme stabilní partner, na kterého spoléhá přes 3 000 aktivních poradců. Máme odvahu inovovat a hledat nové cesty pro ještě lepší poradenství.

V případě, že se obrátíte na nás, víte, že se obracíte na profesionály, kteří splňují náročná kritéria pro výkon profese advokáta. Advokát je při své činnosti vázán nejen zákony, zejména např. zákonem o advokacii, ale rovněž etickými normami České advokátní komory, které ukládají advokátovi značné povinnosti v rozsahu, který je větší, než jak vyžaduje zákon. Smyslem tohoto přístupu je zajistit, aby právní služby byly poskytovány profesionály, kteří mají potřebné znalosti a praxi, ale zejména aby byla poskytnuta co největší ochrana zájmům klienta.

Jsme odborníci působící ve svých oborech dlouhá léta, spojeni za účelem poskytnutí komplexních a co nejkvalitnějších služeb v každé oblasti související s realizací nového bydlení. Dokážeme pro Vás zajistit výběr a nákup vhodné parcely včetně financování, prodej Vaší stávající nemovitosti i kompletní výstavbu od projektové dokumentace až po vybavení Vašeho nového domova. Zkrátka služby od A do Z.